SAN ANTONIO, TX – Eclectic fashion-designer Leighton Whittington of Leighton W. Couture unveiled his new collection, “Je Suis Une Femme” to San Antonio fashionistas on Saturday, September 12.